pIqaD

pIqaD vIparHa’ ‘ej pIj pIqaD vIlo’ ‘e’ vInID.

pIqaD De’ jInmol je tu’lu’.

Soj paq

Soj bop paq ‘ej pIqaD ngaS.

pIqaD chenmoHwI’

pIqaD mIlloghmey DachenmoHchugh Daqvam yISuch!