jIyIntaHvIS not qajegh

nunovbe’ parmaqHey
chutmey DaSov ‘ej vISov je
DaH ‘Iw ‘Ip qalay’ ‘e’ vIbuSbejtaH
Dochmeyvam Dunobbe’ latlh loDpu’ law’
tIqwI’ mu’mey nong qajatlh ‘e’ vIneH
choyajmoH ‘e’ vIHechqu’

jIyIntaHvIS not qajegh
jIyIntaHvIS not qamagh
jIyIntaHvIS not jIqet ‘ej not qachoS

jIyIntaHvIS not qaSaQmoH
jIyIntaHvIS reH qaSum
jIyIntaHvIS not jInep ‘ej not qatoj.

Hochlogh maSovchuqbej. teH ‘oH.
loQ Du’oy’moH tIqlIj
‘e’ DajatlhvIpqu’law’
qen qaSba’taH potlhmey ‘e’ wISovchu’
Quj wIyajchu’ ‘ej Quj wIQujrupqu’
‘ej qa’wI’ Dotlh Dayaj DaneHchugh
DaleghlaHbe’ ‘e’ HIja’Qo’

jIyIntaHvIS not qajegh
jIyIntaHvIS not qamagh
jIyIntaHvIS not jIqet ‘ej not qachoS

jIyIntaHvIS not qaSaQmoH
jIyIntaHvIS reH qaSum
jIyIntaHvIS not jInep ‘ej not qatoj.

jIyIntaHvIS not qajegh
jIyIntaHvIS not qamagh
jIyIntaHvIS not jIqet ‘ej not qachoS

jIyIntaHvIS not qaSaQmoH
jIyIntaHvIS reH qaSum
jIyIntaHvIS not jInep ‘ej not qatoj.

(‘o. not qajegh.)
(‘o. not qajegh.)
(‘o)
jIyIntaHvIS! jIyIntaHvIS!
(not qajegh)
(‘o)
jIyIntaHvIS! jIyIntaHvIS!
(not qajegh)

Hochlogh maSovchuqbej. teH ‘oH.
loQ Du’oy’moH tIqwIj
‘e’ DajatlhvIpqu’law’
qen qaSba’taH potlhmey ‘e’ wISovchu’
Quj wISovchu’ ‘ej Quj wIQujrupqu’
tIqwI’ mu’mey nong qajatlh ‘e’ vIneH
choyajmoH ‘e’ vIHechqu’

jIyIntaHvIS not qajegh
jIyIntaHvIS not qamagh
jIyIntaHvIS not jIqet ‘ej not qachoS

jIyIntaHvIS not qaSaQmoH
jIyIntaHvIS reH qaSum
jIyIntaHvIS not jInep’ ‘ej not qatoj

jIyIntaHvIS not qajegh
jIyIntaHvIS not qamagh
jIyIntaHvIS not jIqet ‘ej not qachoS

jIyIntaHvIS not qaSaQmoH
jIyIntaHvIS reH qaSum
jIyIntaHvIS not jInep ‘ej not qatoj.

jIyIntaHvIS not qajegh
jIyIntaHvIS not qamagh
jIyIntaHvIS not jIqet ‘ej not qachoS

jIyIntaHvIS not qaSaQmoH
jIyIntaHvIS reH qaSum
jIyIntaHvIS not jInep ‘ej not qatoj.