tIq vIvoqbej

leng tIqqu’ ‘oH
*pa’vo’ *naDevDaq jaH
poH nI’qu’ ‘oH
‘ach Doch Sum ‘oH poHwIj’e’

‘ej teHchoH qechwIj ‘e’ vIlegh jIH
chal vIHot jIH
‘ej bIngDaq jIH mu’uchlaHbe’
ghobe’, yabwIj luchoHbe’

tIq vIvoqqu’mo’bej
vogh mutlhap tIqwIj. pa’ vIghoS
jIHar ‘e’ vIvoq
vay’ vIta’laHbej
qa’ HoS vIghajbej
‘ej muSIH pagh pagh mughor
vay’ Hov vISIchlaH
jIvoqbej . . .
jIvoqbej . . .
tIq vIvoqbej